96 564 15 40 / 96 344 11 10

Ruta d’Educació Ambiental a la Font Roja a Alcoi

APRÉN SOBRE ECOLOGIA DE MANERA ACTIVA I DIVERTIDA.

El Parc Natural del Carrascal de la Font Roja és l'únic bosc mediterrani amb espècies caducifòlies que existeix a la Província d'Alacant.
Aquest exemple de bosc mediterrani madur és refugi de més de 1.690 espècies animals i vegetals.
El seu valor tant biològic com paisatgístic i cultural fan d'aquest parc natural tota una fita.
Proposem en aquesta activitat una ruta de senderisme interpretatiu, en la qual els nostres monitors especialitzats en ecologia i educació ambiental, ensenyaran als alumnes elements del parc natural del Carrascal de la Font Roja com: geologia, espècies vegetals i animals dels diferents ecosistemes amb els quals ser aniran trobant, la història de l'entorn i els usos de l'ésser humà sobre aquest, etc.
- L'activitat es pot realitzar en castellà o en valencià, a elecció del centre docent.