96 564 15 40 / 96 344 11 10

Promotores

Les promotores són aquelles hostesses que duen a terme tot tipus de promocions (llançaments de productes, entregues de regals, repartiment de publicitat...). Aconsegueixen establir una connexió amb el públic objectiu per a intentar convertir-ho en client. Per això les nostres promotores combinen una bona imatge amb un caràcter extravertit, i a més, dots comercials per a comunicar els avantatges del producte.